Våra fordon
Nu tar Girovent nästa steg i sin utveckling. För att kunna bygga vidare på den starka position de senaste årens positiva utveckling skapat och möta den fortsatt stora efterfrågan i en snabbt växande byggmarknad, har Girovents grundare och ägare Bruno Sefbom och Johnny Östby beslutat att bjuda in fyra nya delägare i företaget.

 

  • Vår ambition är att vara branschledare vad gäller kvalitet, leveranssäkerhet och miljöfrågor. Vi har nu nått en storlek där nästa steg i vår utveckling kräver kompletterande kompetens och nätverk. Därför är vi glada att vårt bolag intresserat fyra personer med djup och bred kunskap om industriell utveckling, strategi och finansiering, säger Bruno Sefbom.

 

  • Bruno och jag kommer att fortsätta arbeta i våra nuvarande roller och på kort sikt kommer verksamheten att se ut precis som idag. På lite längre sikt är  dock målsättningen att vi skall ta ytterligare steg i vår utveckling, vilket bl a kommer att innebära ett behov av att rekrytera nya, duktiga medarbetare, kompletterar Johnny Östby.

 

Girovent grundades av Bruno och Johnny i Hammarby 1989. 2003 flyttade bolaget till de nuvarande lokalerna i Segeltorp och sedan dess har utvecklingskurvan pekat uppåt. Omsättningen har ökat från 8 till 40 Mkr och den starka byggmarknaden gör att utsikterna för de kommande åren är goda.

 

  • Vid starten fick vi förtroendet att leverera till Nacka Strand, tillsammans med Caverion (dåvarande ABB Fläkt). Detta uppdrag tog oss igenom den djupa lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Stärkta av detta fortsatte vi att växa med nya jobb tillsammans med nya entreprenörer, i t ex TV 4-huset och Bonnierhuset, berättar Bruno.
  • Efter hand växte både omsättning och personalstyrka och vi kunde börja leverera till större projekt såsom Skatteskrapan, Hötorgsskraporna och Heron City. Och kvaliteten på våra leveranser har medfört att vi i nutid fått förtroendet att arbeta med vårt hittills största åtagande, Nya Karolinska Sjukhuset.

 

De nya delägarna är Leif Johansson, tidigare vice VD i Ratos, Arne Karlsson, f d VD i Ratos, Stig Karlsson, tidigare Investment Director i Ratos och Per Nordgren, tidigare VD i Hägglunds Drives. Alla fyra är idag verksamma som styrelsearbetare. De nya delägarna, som självfallet också kommer att representeras i styrelsen, kommer att äga 15 procent vardera i Girovent, medan Bruno Sefbom och Johnny Östby behåller 40 procent tillsammans.

 

  • Girovent är ett fantastiskt fint företag som under drygt 25 år byggts upp av två tvättäkta, skickliga entreprenörer. Vi är både glada och stolta för att vi nu får möjlighet att vara med och ta bolaget till nästa nivå, säger Leif Johansson, ny styrelseordförande i Girovent.

För frågor vänligen kontakta:

Bruno Sefbom, VD, 08-556 369 80 eller 0708-43 83 80

Leif Johansson, styrelseordförande, 0705-20 40 25

Girovent tillverkar alla typer av ventilationskanaler och detaljer och är ett branschledande företag med tyngdpunkt på Storstockholm med omnejd. Bland kunderna återfinns både marknadens största ventilationsentreprenörer och mindre aktörer.